All the courses at Coláiste Thuama Nua are designed and directed by experienced Irish teachers Aidan Burke, Colm Breathnach, Cathal Ó Conaire and James Moran. The directors have many years of experience in teaching Irish to all levels and all abilities from primary school to Leaving Certificate Higher Level. All the directors are either native speakers or fluent Irish speakers and have many years of experience as teachers and principals in Irish Summer Colleges in the Connemara Gaeltacht. The directors have many qualifications in teaching the Irish language up to and including Masters qualifications. The directors also have experience in delivering Continuous Professional Development courses working with many organisations including School Development Planning and Professional Development Service for Teachers.


Beartaíodh Choláiste Thuama Nua a bhunú faoi threoir Aodhán De Búrca, Colm Breathnach, Cathal Ó
Conaire agus Séamus Ó Móráin. Tá seantaithí ag stiúrthóirí an Choláiste ag teagasc na Gaeilge ó
leibhéal na bunscoile go hArdleibhéal na hArdteistiméireachta. Cainteoirí dúchais nó cainteoirí líofa
is ea iad uile a bhfuil taithí na mblianta acu mar mhúinteoirí agus mar phríomhoidí i gColáistí
Samhraidh i gcroílár Chonamara. Tá lear mór cáilíochtaí aitheanta ag obair leis an teanga ag
stiúrthóirí an Choláiste, leibhéal na Máistreachta san áireamh. Freisin, tá taithí ag na stiúrthóirí
cúrsaí Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach a thabhairt ag obair i gcuideachta le heagraíochtaí mar an
tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí agus Pleanáil le haghaidh Forbairt Scoile.